endre_804

Endré Pedersen meddelte Sveiva tidlige i år at han følte at 6 år i jobben som sportslig leder for herrer elite var nok.

Det er flere grunner til dette kan han fortelle. Først og fremst ønsker han mer tid til andre oppgaver, men det er også et ønske om å la andre få muligheten til å være med på å skape fremtidens Sveiva. «Endre er en engasjert herre med hjerte for klubben som vi vil savne rundt herrelaget», forteller sportssjef Roger Pettersen. «Men vi har forståelse for at et slikt tungt verv over mange år kan gjøre at man til slutt kjenner at nok er nok. Likevel er vi trygge på at Endré vil komme til å ha mange bein inn i klubben videre også. Slike gutter har Sveiva i blodet og blod klarer man seg jo ikke uten»

Han sender nå stafettpinnen videre til Finn Hammerstad og Stig Kristiansen som sammen vil jobbe med de oppgavene Endre hadde alene. De er allerede godt i gang med oppgavene mot det som ser ut til å bli et nytt spennende Sveiva-år. Begge ønskes lykke til i nye verv!