Årsmøtet 2017 i Sveiva Innebandy holdes torsdag 23.mars kl.18.00 i aulaen på Rommen skole.

[vc_row css=”.vc_custom_1456440375188{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text el_class=”annonse_sort”]

Årsmøte på torsdag 23. mars

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column el_class=”annonse”][vc_column_text]

Årsmøtet 2017 i Sveiva Innebandy holdes torsdag 23.mars kl.18.00 i aulaen på Rommen skole.

 

Senest 1 uke før årsmøtet vil det på klubbens hjemmeside bli lagt ut detaljert dagsorden med saksmateriale. Vi ber dere merke dere følgende:

1. Forslag til Årsmøtet
Frist for å fremme forslag til Årsmøtet er satt til onsdag 15.februar.
Forslag sendes til følgende e-postadresser; sveiva@sveiva.no og leder@sveiva.no
Eller til: Sveiva Innebandy, Postboks 40 Stovner, 0913 Oslo
Alle medlemmer av klubben har anledning til å fremme forslag.

2. Valg
Følgende styreverv er på valg:
Leder
1 – ett – styremedlem
1 – ett – varamedlem

I tillegg vil styret foreslå for Årsmøtet at styret utvides med ett – 1 – styremedlem (samlet styre blir da 6 medlemmer og 1 – ett – varamedlem).

Forslag på kandidater sendes til Valgkomiteens leder ved Hege Aas; hege@saxmedia.no

Hege Aas har meddelt at hun etter årets årsmøte trekker seg som leder/medlem av valgkomiteen. På Årsmøtet skal det velges ny valgkomite (3 – tre – medlemmer). Forslag til kandidater til valgkomiteen kan sendes til: hege@saxmedia.no eller til sveiva@sveiva.no

Spørsmål om valg kan rettes til Hege Aas på nevnte adresse og/eller i telefon 908 28 736
Spørsmål kan også rettes til leder Terje Sletten; leder@sveiva.no – tlf. 404 96 485

3. Klubbhåndbok
En av oppgavene til det nye styret blir å oppdatere/ajourføre Sveiva Innebandys Klubbhåndbok. Har du forslag til endringer/justeringer og eller forslag til nye områder/punkter som bør være med i Klubbhåndboka setter vi pris på om du sender melding til nestleder Jenny : leder@sveiva.no – eller til sekretær Linda: sveiva@sveiva.no

4. Virksomhetsplan – møte 24.januar
Vi minner også om at styret på tirsdag 24.januar kl. 18.00 holder møte vedrørende revidering av Sveiva Innebandys virksomhetsplan (egen melding med saksliste og saksmateriale er sendt til trenere, lagledere og foreldrekontakter). Alle er vel møtt til å møte og å bidra i utviklingen av Sveiva Innebandys styringsdokument.

Styret v/leder Terje Sletten[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]