Invitasjon til lagledere, komitemedlemmer og kommende komitemedlemmer i Sveiva Innebandy

 

Tid: kl. 18.00

Dato: 9. mai

Sted: Auditorie på Rommen

 

Vi ønsker alle lagledere, komite medlemmer og de som kan tenke seg å sitte i en komite velkommen til et info – arbeidsmøte den 9. mai kl. 18.00, i auditoriet på Rommen Skole. Her vil vi presentere komiteene, gå igjennom hva de jobber med, legge planer/ha ide dugnad for komme sesong og jobbe videre med eksisterende prosjekter.

 

Agenda for møtet.

 

1. Velkommen og en rask intro på hvorfor vi innkaller til møtet

 

2. Presentasjon av de arbeidsgruppene vi har

 

3. Laglederrollen, limet i klubben

 

4. Hvordan jobbe fremover

 

5. Jobbe i arbeidsgruppene

 

Med vennlig hilsen

 

Mona Kalgård Kristiansen