Det nye Styret i Sveiva Innebandy ble enige med Daglig Leder om at han fratrer sin stilling på bakgrunn av klubbens nåværende økonomi. Årsaken til den litt svake økonomien er svikt i medlemsantallet, høyere kostnader noe som igjen gir lavere inntekter. Fratredelsen skjer fra den 4. mai 2023.  Det foreligger ingen andre bakenforliggende grunner til oppsigelsen av Daglig Leder.

Sveiva Innebandy vil fortsette sin Elitesatsing på dame og herresiden. Vi vil bygge bredde og utvikle spillere fra egen stall og fortsatt være klubben med hjerte for alle.

Styret i Sveiva Innebandy og Daglig Leder er enige i at dette er til det beste for klubben og dens videre eksistens. Vi ønsker Daglig Leder lykke til videre og takker for den innsatsen Daglig Leder har gjort for klubben, og håper at Innebandy Norge kan nyte godt av hans erfaringer i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen

Mona Kalgård Kristiansen

Styreleder i Sveiva Innebandy