Har du lyst til å ha en sentral rolle i Sveiva Innebandy.

 

Klubben trenger deg som:

 

*Er engasjert i barn og unge.

*Ser klubbens bredde og topp.

*Opptatt av sporten og dens fremtid.

*Opptatt av å bygge klubb.

*Liker en utfordring.

 

Det nærmer seg årsmøte i Sveiva Innebandy og valgkomiteen oppgave er å fremme et forslag til et nytt styre. Vi trenger derfor kandidater som ønsker å utvikle klubben videre.

Vi trenger deg som ønsker å sitte i styret eller som har TIPS om noen som du syns bør stille til valg.

Vi ønsker å presisere at du ikke trenger å være et aktivt medlem (spiller, trener osv.) for å sitte i styret, men du kan være en bestemor, bestefar eller foreldre som ønsker å bidra.

Du trenger heller ikke innebandyfaglig bakgrunn, men gjerne erfaring fra organisasjonsledelse , andre verv eller bare et ønske om å bidra til klubbens vekst og fremtid.

Vi trenger også 2 personer til å sitte i kontrollkomiteen.

 

*Kontrollkomiteens ansvar er å påse at:

– idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.

– idrettslagets midler går til den aktiviteten som årsmøte har fattet vedtak om.

-idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov.

-idrettslaget har økonomisk kontroll internt.

-årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift.

 

Er du eller vet om en riktig person, send e-post eller ta kontakt på telefon ved

Tobias Härnlund             tlf: 957 55 628

tobias@bbmg.no

Connie Parborg              tlf. 450 44 744

cparborg@gmail.com