Neste år fyller Sveiva Innebandy 20 år. Det har vært gode år med mye å være stolt over. Fortsatt gode resultater krever at klubben er best mulig forberedt til å løse nye utfordringer.

VI TRENGER HJELP FRA MEDLEMMENE I ARBEIDET MED Å GJØRE SVEIVA (enda) BEDRE!

DU (Sveiva medlem – foresatte, foreldrekontakter, trenere, lagledere, spillere, supportere)
INVITERES TIL MØTE MANDAG 25. NOVEMBER KL.18.00 (forventet varighet til kl.22.00)
I ROMMENHALLEN

FOR Å SI DIN MENING OM HVORDAN KLUBBEN SKAL DRIFTES

– HVA ER VI GODE PÅ
– HVA ER VI MINDRE GODE PÅ
– FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Påmelding innen 21.november på e-post til: leder@sveiva.no  eller i telefon til Christina Næss Valbye – tlf. 951 92 696 eller til Terje Sletten – tlf. 404 96 485.

Møtet vil bli fulgt opp av styret som tar sikte på å utarbeide en  Strategisk Plan (SP) for Sveiva Innebandy med bl.a. mål og tiltak for de nærmeste årene (legges fram på årsmøtet for vedtak). Utviklingskonsulent Børge Lenborg i Oslo og Akershus innebandyregion bistår klubben i arbeidet med Strategisk Plan. Han deltar også på møtet 25.november.

DIN MENING ER VIKTIG – VELKOMMEN!