Årsmøte i Sveiva Innebandy avholdes mandag 24. februar kl 18:00 i Rommen skole og kultursenter.

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er lørdag 25. januar.

For å kunne fremme forslag må du være medlem av Sveiva Innebandy.

Forslag sendes til
Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner, 0913 Oslo.
eller på e-post til leder@sveiva.no

Vi håper at flest mulig stiller opp på Årsmøtet som er klubbens øverste organ.
Vær med og bestem hvilken klubb du ønsker Sveiva skal være. I tillegg til tradisjonelle årsmøtesaker med årsmelding,fastsettelse av kontingenterhenter/ avgifter og valg av styre er det spesielt interessant at styret legger fram forslag Klubbens første virksomhetsplan med visjon, verdier og hovedmål samt konkrete mål/tiltak for 2014/2015.

Sett av tid allerede nå til Årsmøtet.

Vennlig hilsen Styret