MANDAG 24.FEBRUAR KL. 18.00
PÅ ROMMEN SKOLE OG KULTURSENTER
AUDITORIET

Dagsorden

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder, sekretær (referent) og to personer til å undertegne protokollen

4. Gjennomgang og behandling av Årsberetning for 2013

5. Gjennomgang og behandling av regnskapet for 2013

6. Gjennomgang og behandling av innkomne forslag

Styret har ikke mottatt forslag til Årsmøtet.

7. Virksomhetsplan for Sveiva Innebandy
Styret foreslår at Årsmøtet vedtar ” Virksomhetsplan 2014 – 2017 for Sveiva Innebandy”.
Det legges frem forslag til;
Visjon
Virksomhetside
Verdier
Hovedmål
Delmål/Tiltak
Virksomhetsplanen følger vedlagt.

8. Fastsettelse av kontingenter og treningsavgifter Styret foreslår at treningsavgiftene økes med kr. 50,- for sesongen 2013/2014

9. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2014.

10. Behandle Sveiva Innebandys organisasjonsplan Dette punktet innebærer å presentere dagens styreoppbygging (vervsammensetning) og eventuelle forslag fra valgkomiteen til endret oppbygging/vervsammensetning.

11. Valg (valgkomiteens forslag presenteres på Årsmøtet).
12. Eventuelt.

Styret