Årsmøtet i 2018 avholdes onsdag 28.februar på Rommen skoles auditorium.

[vc_row css=”.vc_custom_1456440375188{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text el_class=”annonse_sort”]

ÅRSMØTET – VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column el_class=”annonse”][vc_column_text]

Årsmøtet i 2018 avholdes 7.mars KL. 18.00 i Rommen skoles auditorium.

 

VALG AV STYRET

En av Årsmøtets viktigste oppgaver er å velge nytt styre.

Normalt er oppgaven å fremme kandidater til styret lagt til en egen valgkomite.
På Årsmøtet for 2017 lyktes man ikke i å velge valgkomite. Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne komitemedlemmer. Selv etter flere kunngjøringer og ved direkte henvendelser til mulig kandidater, har styret dessverre ikke lykkes i å få medlemmer til valgkomiteen.

Med referanse til ovennevnte har styret derfor sett seg nødt til selv å fungere som valgkomite – (ønsker du å tiltre som valgkomitemedlem er det ikke for seint – gi i så fall beskjed til sveiva@sveiva.no eller ta direkte kontakt med ett av dagens styremedlemmer innen 5.januar 2018).

Styret i Sveiva Innebandy har i dag følgende sammensetning:

Leder: Terje Sletten (valgperioden utløper ved årsmøtet i 2018)
Nestleder: Jenny Håmås Johansen (valgperioden utløper ved årsmøtet i 2018)
Kasserer: Jarle Hansen (valgperioden utløper ved årsmøtet i 2018)
Styremedlem: Anne Lene Lindgren (valgperioden utløper ved årsmøtet i 2019)
Styremedlem: Cecilie Fenshold (valgperioden utløper ved årsmøtet i 2019)
Sekretær: Linda Wallin Sletten (valgperioden utløper ved årsmøtet i 2018)
Varamedlem: Posisjonen som varamedlem er ubesatt. Dette etter at opprinnelig
varamedlem (Anne Lene Lindgren) rykket opp som styremedlem da
ett styremedlem trakk seg fra styret sommeren 2017.

Følgende medlemmer har meldt at de ikke tar gjenvalg – (beslutninger som ikke lar deg rokke):
Jarle Hansen, Linda Wallin Sletten og Terje Sletten.
I tillegg har Cecilie Fensholt meldt at hun velger å trekke seg etter ett års fungering.

Jenny Håmås Johansen ønsker å fortsette i styret (om og i tilfelle hvilket verv hun vil bli foreslått er ikke bestemt).
Anne Lene Lindgren fortsetter i styret.

Dette medfører store utskiftninger i styret. Normalt vil det bety en ekstra utfordring for Styret. Det er derfor viktig å understreke at ingen av de som velger å fratre styret forlater Sveiva Innebandy. De/Vi har lovet å være tilgjengelig for informasjon og rådslaging i den grad det nye styret måtte ønske det.

JA – DET NYE STYRET VIL som alle styrer stå overfor utfordringer – men også HA MULIGHETER TIL Å STYRE SVEIVA INNEBANDY I DEN RETNING SOM DE SELV OG ÅRSMØTET VEDTAR.

Uten å foregripe begivenhetene er det ingen hemmelighet at det nye styret vil styre en klubb med meget solid og ryddig økonomi. Styret vil også møte en klubb med gode sportslige resultater og en medlemsmasse som ved gjentatte anledninger har vist vilje og evnet til å ta i ett tak ved større dugnader. Videre mener vi Sveiva Innebandy har verdifulle styringsdokumenter (Virksomhetsplan (med visjon, mål og verdier), Handlingsplan og Lov) som vil være til hjelp for det nye styret.

Avtroppende styret vil til Årsmøtet legge fram forslag til Handlingsplan for 2017/2018. (her inviteres medlemmer også til å fremme forslag til punkter – frist 14.februar). Endelig Handlingsplan vedtas av Årsmøtet.

FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Frist for å fremme forslag er 16.februar.

Alle klubbens medlemmer er velkomne til Årsmøtet og alle medlemmer har rett til å fremme forslag.

Endelig dagorden for Årsmøtet – vedlagt saksmateriale – vil bli lagt ut på Sveiva Innebandys hjemmeside senest 21.februar.

KAN DU TENKE DEG Å TRE INN I SVEIVA INNEBANDYS STYRE
eller i første omgang ønsker å vite noe mer om styrearbeidet –
TA KONTAKT MED STYRET – sveiva@sveiva.no – og/eller- leder@sveiva.no – ELLER TA DIREKTE KONTAKT MED MEDLEMMER AV DAGENS STYRE.

Skulle du se kandidater du gjerne ser som medlemmer av styret – ta også kontakt med dagens styremedlemmer så kontakter vi disse. Vi tar gjerne imot forslag allerede fra i dag av.

Styret har også forsiktig startet med å henvende seg til mulige kandidater.

Vi vil gi nærmere informasjon til mulige kandidater om styrearbeidet, de ulike oppgavene til styret og de enkelte verv, hvorfor dagens medlemmer av styret trekker seg og hvordan disse eventuelt kan bidra (hvis dette er ønskelig) overfor et nytt styre.

Vennlig hilsen
Terje Sletten
Leder Sveiva Innebandy[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]