kent
Trenerteamet med Alex, Kent (bildet) og Stig går inn med full energi og sikter mot en ny god sesong for Sveiva.

De er glade for tillitten og ser frem i mot å ta samarbeidet med spillerne videre til neste nivå for å utvikle laget inn mot nye utfordringer. – Vi skal jobbe målrettet videre med å utvikle oss og skal styrke våre sterke sider og forbedre oss der vi har vært for svake.

Elitestyrtet er imponert over hva man har fått til så langt og vil være aktive for å bidra til ytterligere fremgang. Vi som klubb skal stå tettere enn noen gang. Vi lykkes både på dame- og herresiden, noe vi må nytte gjøre til alles beste. Tankedeling og samarbeidsfora på tvers av lagene vil være sentralt i kommende sesong. Ydmykhet ovenfor egne og øvrige omgivelser er viktig. Vi har mye å lære av andre, samtidig som vi vil prøve å være en foregangsklubb som tenker på individet og alles utvikling.